07 okt 2022 18:22

Wijziging van de wet tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

De wet van 18 september 2017 bevat het preventief dispositief voor de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

De wijzigingen zorgen onder meer voor:

  • conformiteit met EU-richtlijnen die de lidstaten verplichten om kennis te geven aan de Europese Commissie, de EBA en de andere lidstaten van de identiteit van de coördinatieorganen die instaan voor de nationale risicoanalyse
  • conformiteit met de regels inzake gegevensbescherming in het kader van het het UBO-register
  • de nodige rechtsgrond voor de toegang tot het UBO-register door bepaalde autoriteiten

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.