14 feb 2003 16:00

Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek (*), opdat er rekening zou worden gehouden met de grondwettelijke voorschriften en de bevoegdheidsverdeling tussen de federale wetgever en de decretale wetgevers.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek (*), opdat er rekening zou worden gehouden met de grondwettelijke voorschriften en de bevoegdheidsverdeling tussen de federale wetgever en de decretale wetgevers.

Het voorontwerp wil de tekst rond de bevoegdheid inzake geschillen van de arbeidsrechtbank vervangen door een tekst die volkomen beantwoordt aan de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten. (*) artikel 581, 3°.