24 jun 2021 18:16

Wijzigingen inzake het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen. 

Het ontwerp doet enkele wijzigingen aan het koninklijk besluit houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen, naar aanleiding van de inwerkingtreding van verordening 2018/1672 rond de controle van liquide middelen.

De belangrijkste wijziging voor het verkeer met derde landen is de uitbreiding van de scope van liquide middelen naar goud en prepaidkaarten. Verder wordt een kennisgevingsplicht op verzoek voor onbegeleide liquide middelen ingevoerd (postcolli, koerierszendingen, onbegeleide bagage of containervracht).

Bovendien voert het ontwerp ook een wijziging door betreffende het aangifteformulier in het luik rond het intracommunautair verkeer. 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2014 houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen