15 dec 2023 18:34

Wijzigingen inzake het statuut van het gerechtspersoneel – Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat diverse bepalingen betreffende het statuut van het gerechtspersoneel wijzigt in het Gerechtelijk Wetboek.

De wijzigingen hebben als doel om het statuut van het gerechtspersoneel aantrekkelijker te maken.

Het voorontwerp, aangepast na syndicale onderhandelingen, wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.