13 mei 2011 13:29

Win-winplan

Anti-misbruikbepaling

Anti-misbruikbepaling

De ministerraad beslist op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet het koninklijk besluit tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden te wijzigen, om de misbruiken beter te bestrijden (*).

Het ontwerp breidt de anti-misbruikregeling uit, die deel uitmaakt van het win-winplan. De regeling geldt voortaan voor onbepaalde duur zowel voor win-win als voor de activa-maatregel.

Het win-winplan (**) kent belangrijke voordelen aan de werkgever toe om de aanwerving van bepaalde uiterst kwetsbare werknemers op de arbeidsmarkt in 2010 en 2011 te bevorderen. De anti-misbruikbepaling in het plan bepaalt dat de werknemer niet in aanmerking komt voor een werkuitkering als hij wordt uitgesloten op basis van een beslissing van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. De uitsluiting geldt wanneer de werknemer werd aangenomen om een ontslagen werknemer in dezelfde functie te vervangen.

De bepaling dat de anti-misbruikregeling alleen na een klacht in werking kan worden gesteld, vervalt. Een werkgever kan dus eveneens een sanctie krijgen na een onderzoek door de RVA-diensten en op basis van informatie waarover ze beschikken. Er komt een nieuwe bepaling om te vermijden dat de werkgever een ontslagen werknemer binnen de zes maanden weer kan aanwerven om zo het voordeel van activa of win-win te bekomen.

(*)  ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het kb van 19 december 2001.
(**) koninklijk besluit van 21 december 2009.