28 mrt 2023 17:47

Woensdag 29 maart: Premier De Croo neemt deel aan tweede Summit for Democracy

Eerste Minister Alexander De Croo neemt morgen woensdag 29 maart op uitnodiging van de Amerikaanse President Joe Biden online deel aan de tweede Summit for Democracy. Het centrale thema van de topontmoeting van regeringsleiders, het middenveld en de privésector is democratie en mensenrechten.

Bedoeling van de Summit for Democracy is om de democratische instellingen te versterken, corruptie aan te pakken en de mensenrechten te verdedigen. Op veel plaatsen in de wereld staat de democratie onder druk door bijvoorbeeld machtsmisbruik, verkiezingsfraude of censuur. Wanneer democratische rechten en instellingen worden ondermijnd leidt dit tot een schending van mensenrechten en een verlies van burgerlijke vrijheden.

Democratische krachten bundelen
Alexander De Croo: “Het is belangrijk dat we ons als democratische landen verenigen om onze open manier van leven te beschermen. Dat betekent niet enkel opstaan tegen autocraten die onze vrije samenlevingen van buitenaf belagen, met geweld of met meer subtiele wapens als georganiseerde desinformatie. We moeten ook van binnenuit onze democratie vernieuwen door mensen bijvoorbeeld beter bij besluitvorming te betrekken en individuele rechten te beschermen. Deze tweede Summit for Democracy, georganiseerd door President Biden, biedt de kans om alle democratische krachten te bundelen en op te komen voor democratische waarden en vrijheden.”

Naast de Verenigde Staten zijn dit jaar Costa Rica, Nederland, Zuid-Korea en Zambia co-host. In totaal zullen meer dan 100 regeringsleiders en ministers van regeringen en heel wat niet-gouvernementele organisaties van over de hele wereld deelnemen aan de top.