10 mei 2019 16:44

Zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen.

Het ontwerp zorgt voor:

  • de centralisatie van bepaalde materies in strafzaken in een bepaalde afdelingen of twee afdelingen
  • de centralisatie van burgerlijke zaken met betrekking tot dossiers van overheidsopdrachten in de afdeling Charleroi

Het omvat ook een bepaling over de bevoegdheid van de raadkamers.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank, de ondernemingsrechtbank en de politierechtbank in afdelingen