08 dec 2023 19:58

Zaakverdelingsreglement voor de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt een ontwerp van koninklijk besluit goed over het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen.

Het ontwerp van koninklijk besluit, met een wijziging aan het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg te Oost-Vlaanderen, beoogt een grotere specialisatie te bekomen door de afdeling Gent exclusief bevoegd te maken, in correctionele zaken, voor:

  • milieu
  • stedenbouw
  • dierenwelzijn

De centralisatie in de afdeling Gent zal voor gevolg hebben dat zaken op een snellere en kwaliteitsvollere wijze behandeld zullen worden.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.