15 dec 2023 18:34

Zaakverdelingsreglementen voor de arbeidsrechtbank van Antwerpen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de zaakverdelingsreglementen van de arbeidsrechtbank van Antwerpen.

In het ontwerp blijft de huidige indeling van de arbeidsrechtbank te Antwerpen in vijf afdelingen en bepaalt het territorium van elke afdeling behouden.

Het zaakverdelingsreglement heeft tot doel om de afdeling Antwerpen (voor het gerechtelijk arrondissement van Antwerpen) en de afdeling Hasselt (voor het gerechtelijk arrondissement van Limburg) exclusief bevoegd te maken voor een aantal geschillen die betrekking hebben op de rechtsprekende functies van de voorzitter van de arbeidsrechtbank te Antwerpen (eenzijdige verzoekschriften, kort gedingen, procedures zoals in kort geding, procedures inzake rechtsbijstand) en op de sociale verkiezingen.

Het betreft in essentie zaken:

  • die bijna uitsluitend digitaal worden ingeleid
  • zonder mondelinge toelichting worden behandeld
  • waarbij nauwelijks rechtsonderhorigen in persoon verschijnen
  • waarbij gespecialiseerde advocatenkantoren optreden
  • waarbij gemandateerden van vakbonden hun aangeslotenen vertegenwoordigen

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de arbeidsrechtbank te Antwerpen, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de ondernemingsrechtbanken en de politierechtbanken in afdelingen