02 feb 2024 15:46

Zaakverdelingsreglementen voor rechtbanken van Waals-Brabant, Antwerpen en Luik

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt vier ontwerpen van koninklijk besluit goed over de zaakverdelingsreglementen van de arbeidsrechtbank van Waals-Brabant, de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, de rechtbank van eerste aanleg van Luik en de politierechtbank van Luik.

Zaakverdelingsreglement van de arbeidsrechtbank van Waals-Brabant

De arbeidsrechtbank van Waals-Brabant wordt samengebracht in Nijvel. De afdeling Waver wordt bijgevolg opgeheven.

Zaakverdelingsreglement van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen

De ondernemingsrechtbank te Antwerpen wordt ingedeeld in vijf afdelingen.

De afdeling Antwerpen wordt voor het gerechtelijk arrondissement van Antwerpen exclusief bevoegd voor:

 • de procedures in kort geding en zoals in kort geding, alsook de éénzijdige verzoekschriften
 • de aanwijzing van de beëdigd wegers, scheepsmeters of meters voor zee- en binnenschepen en hun eedaflegging, evenals de eedaflegging van de met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren

De afdeling Tongeren wordt voor het gerechtelijk arrondissement van Limburg exclusief bevoegd voor:

 • de procedures in kort geding en zoals in kort geding

De afdeling Hasselt wordt voor het gerechtelijk arrondissement van Limburg exclusief bevoegd voor:

 • alle procedures bedoeld in boek XX van het Wetboek van economisch recht en waarvan de gegevens voor de oplossing van de geschillen zich bevinden in het bijzonder recht dat van toepassing is op het stelsel van de insolventieprocedures
 • alle procedures bedoeld in deel 1, boek II, titel 8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of die met de hulp daarvan kunnen worden opgelost
 • de aanwijzing van de beëdigd wegers, scheepsmeters of meters voor zee- en binnenschepen en hun eedaflegging, evenals de eedaflegging van de met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren

Zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Luik

Het nieuwe zaakverdelingsreglement wijzigt het grondgebied van de afdelingen van de rechtbank van eerste aanleg van Luik en verbindt het grondgebied van de stad Hannuit en van de gemeenten Comblain-au-Pont, Hamoir, Ferrières, Lijsem en Engis aan de afdeling Hoei.

Aan de lijst van materies waarvoor de afdeling Luik exclusief bevoegd is, worden toegevoegd:

 • wat de burgerlijke rechtbank betreft:
  • de zaken waarvoor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Luik bevoegd is, zowel op eenzijdig verzoekschrift als op tegenspraak
  • de zaken waarvoor de beslagrechter of de beslagkamer bevoegd is, zowel op eenzijdig verzoekschrift als op tegenspraak, met uitzondering van de verzoeningszittingen inzake hypothecaire kredieten
 • wat de correctionele rechtbank betreft:
  • de zaken betreffende mensensmokkel
  • de zaken betreffende terrorisme die aanhangig worden gemaakt door de federale procureur

Aan de zaken waarvoor de afdeling Hoei exclusief bevoegd is worden, wat de correctionele rechtbank betreft, de strafzaken toegevoegd inzake huisvesting en duurzaam wonen, natuurbescherming en dierenbescherming, volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en beroepen tegen administratieve geldboeten. De centralisering van de zaken van militair strafrecht en computercriminaliteit bij de afdeling Verviers wordt geschrapt.

De onderzoeksrechters van de afdeling Hoei zijn al samen met de onderzoeksrechters van de afdeling Luik gevestigd in Luik. Met het nieuwe zaakverdelingsreglement zullen alle strafraadkamers die onder de territoriale bevoegdheid van de afdeling Hoei vallen, te Luik worden vastgesteld.

Zaakverdelingsreglement van de politierechtbank van Luik

Het voorgestelde zaakverdelingsreglement van de politierechtbank Luik maakt de afdeling Luik exclusief bevoegd voor de zaken met betrekking tot overtredingen die behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten bij toepassing van artikel 155 van het Gerechtelijk Wetboek. Het voegt tevens het grondgebied van de stad Hannuit en van de gemeenten Comblain-au-Pont, Hamoir, Ferrières, Lijsem en Engis toe aan de afdeling Hoei in plaats van aan de afdeling Luik.

De centralisaties zullen voor gevolg hebben dat zaken op een snellere en kwaliteitsvollere wijze behandeld zullen worden.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.