20 apr 2012 19:51

Zelfstandigen: verhoging van de moederschapsuitkering en de adoptie-uitkering

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed* die de moederschapsuitkering en de adoptie-uitkering voor zelfstandigen verhogen.

Het gaat om de omzetting van Richtlijn 2010/18/EU.

Vanaf 1 juli 2012,stijgen de uitkeringen van 398,71 naar 431,86 euro per week. 
De ontwerpen worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

* ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen.