05 mrt 2004 16:00

Zetel van de NAVO

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet goed houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de NAVO, betreffende de concessie aan laatstgenoemde van een terrein voor de uitbreiding en de inplanting van de nieuwe infrastructuur van de permanente zetel van de Organisatie (*).

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet goed houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de NAVO, betreffende de concessie aan laatstgenoemde van een terrein voor de uitbreiding en de inplanting van de nieuwe infrastructuur van de permanente zetel van de Organisatie (*).

De zetel van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) is sinds 1967 gevestigd te Brussel, in voorlopige installaties die verscheidene malen werden uitgebreid. De NAVO heeft de wens geuit om zich in het Kwartier Koning Albert I te vestigen, dat ingevolge de herstructurering van Defensie buiten gebruik wordt gesteld. De Overeenkomst voorziet de terbeschikkingstelling van een groot gedeelte van het Kwartier Koning Albert I aan de NAVO en de wederafstand door de NAVO van de terreinen waarop de huidige zetel van de organisatie werd opgericht. Het voorontwerp van wet moet deze Overeenkomst opnemen in Belgisch recht. (*) ondertekend te Praag, op 21 november 2002.