11 dec 2015 15:09

Zetelakkoord tussen België en de Wereldorganisatie voor Diergezondheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het zetelakkoord tussen België en de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE). 

De OIE, opgericht in 1924, telt momenteel 178 lidstaten. De doelstellingen van de OIE zijn:

  • het waarborgen van de transparantie van dierziekten in de wereld
  • het voorzien in kennis en het promoten van internationale solidariteit om dierziekten te bestrijden
  • het waarborgen van de wereldhandel door standaarden voor de internationale handel in dieren en dierlijke producten op te stellen
  • het ondersteunen van nationale dierenartsenorganisaties
  • het analyseren en verspreiden van wetenschappelijke veterinaire informatie

De voornaamste reden voor de opening van een verbindingsbureau in Brussel zijn de relaties die de organisatie wenst uit te bouwen met de Europese Unie.

Het zetelakkoord tussen België en de OIE, ondertekend op 14 maart 2013 in Brussel, verduidelijkt een aantal aspecten over de voorrechten en immuniteiten die door België aan het Bureau van OIE worden toegekend om een goede werking te verzekeren.