05 jun 2014 11:40

Ziekenhuisinfecties: geen vuiltje aan de lucht?

Op 14 mei vond de Algemene Vergadering van de Hoge Gezondheidsraad plaats met als thema “Nosocomiale infecties: geen nulrisico”, een thema volledig in lijn met de actualiteit. Met 153 deelnemers was dit evenement een succes!

Presentatie Prof. Andremont

95 % van de respondenten waardeerden de presentatie van de Franse prof. Andremont het meest (score 3 of meer op 5). Hij deelde zijn kennis over de huidige status van bacteriële weerstand tegen antibiotica en de uitdaging die zij vormt voor de volksgezondheid.

Laureate Vandendriessche

Ook de presentatie van de laureate van de HGR Prijs “Wetenschap & Gezondheid” viel erg in de smaak. Met haar doctoraatsthesis “Molecular Epidemiology of Livestock-associated Staphylococcus aureus in Animal and Human Populations in Belgium” won ze 4000 €. Bovendien sloot deze thesis perfect aan bij het thema van de dag.

Presentatie Decoster, Directeur-generaal DG Gezondheidszorgen

Ook hadden we de eer en het genoegen de heer Decoster te mogen verwelkomen, directeur-generaal van het DG Gezondheidszorgen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Hij sprak over verschillende initiatieven die kaderen in het huidige zorginfectiebeleid in België en die hij vanuit zijn administratie beheert.

Interactief debat

Als afsluiter was er een interactief debat. Een expertenpanel boog zich samen met het publiek over enkele aspecten m.b.t. ziekenhuisinfecties: Dr. Christiaens sprak over het belang van logistiek en gedrag op de incidentie van infecties, prof. Simon over “patient empowerment”, dr. Costers en prof. Dr. De Wever over indicatoren en benchmark en prof. Dr. De Wever over de juridische gevolgen van transparantie. Via elektronische stemming konden de deelnemers hun meningen kenbaar maken.

Meer informatie is te vinden op de website van de Hoge Gezondheidsraad: http://tinyurl.com/HGR-AV2014. Klik hier voor alle presentaties.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

Lee Wendy, tel: 02/524.91.69, GSM: 0477/98.01.02, e-mail: wendy.lee@gezondheid.belgie.be