26 jun 2017 12:58

Zonnebanken: een gevaar voor de gezondheid

De Hoge Gezondheidsraad heeft een advies uitgevaardigd omtrent de gezondheidsrisico’s van zonnebanken.

Ultraviolette straling


Ondanks het feit dat de zon zich erg ver weg bevindt, kan schadelijke ultraviolette (UV) straling ons bereiken. Zonnebanken maken ook gebruik van UV-stralen. Deze stralen kunnen huidkanker en andere oogziekten veroorzaken.

 

Hoog gebruik van zonnebanken in België
In vergelijking met andere Europese landen wordt de zonnebank erg veel gebruikt in België. In 2015 gebruikte 14 % van de Belgische bevolking een zonnebank (minstens 1 sessie gedurende 12 maanden). 62 % van de gebruikers hebben minstens 10 sessies op een jaar, en 23 % meer dan 20 sessies per jaar. Dit resulteert in een totaal van meer dan 1 miljoen mensen tussen de 15 en 65 jaar oud die een zonnebank gebruikt hebben.

 

Opgegeven redenen om een zonnebank te gebruiken
De redenen die gebruikers opgeven zijn de volgende:
- 62 % gebruikt het om een kleurtje te krijgen
- 44 % gebruikt het om een kleurtje te behouden
- 47 % gebruikt het omdat ze denken dat het de huid voorbereidt op een vakantie
- 32 % voelt zich er beter bij
- 9 % gebruikt het om meer vitamine D niveau te hebben

 

Zonnebank helpt niet om zonnebrand te voorkomen
Hoewel 94 % van de populatie weet dat het gebruik van een zonnebank kankerverwekkend is, worden de risico’s onderschat en blijven er toch een aantal misvattingen bestaan. Zo gelooft bijvoorbeeld 40 % onterecht dat zonnebanken helpt om je huid voor te bereiden en zo zonnebrand te voorkomen.

 

Zonnebank onnodig voor vitamine D
Een minimale blootstelling aan natuurlijke UV-stralen is normaal gezien genoeg om voldoende vitamine D aan te maken. Het gebruik van een zonnebank is dus niet nodig.

 

Afschaffing zonnebanken
De Hoge Gezondheidsraad pleit voor de afschaffing van zonnebanken gezien
- het wetenschappelijk bewijs dat blootstelling aan UV-stralen huidkanker kan vooroorzaken en andere huid- en oogziekten;
- er geen drempelniveau bestaat waarbij huidkanker ontstaat en er dus geen veilige blootstellingslimiet aan UV-stralen kan worden opgesteld;
- de meeste gebruikers de zonnebank gebruiken voor puur esthetische redenen;
- het gebruik van een zonnebank niet de beste manier is om vitamine D aan te maken;
- zonnebanken continu beschikbaar zijn en uitnodigen tot herhaald en excessief gebruik;
- blootstelling aan natuurlijke UV-stralen beperkt kan worden met beschermende maatregelen maar nooit volledig uitgesloten kan worden;
- controles bij zonnebankcentra erop gewezen hebben dat er slechts weinigen in orde zijn en accurate info aanbieden;
- sommige individuen een pathologische verslaving ontwikkelen genaamd tanorexia.


Preventie 6000 sterfgevallen over 50 jaar
Een preventiecampagne tegen huidkanker en het totale verbod op zonnebankgebruik zou resulteren in de preventie van bijna 6000 sterfgevallen gedurende 50 jaar. Ook de kosten van de openbare gezondheidszorg zouden verminderen met € 227,7 miljoen door een sensibiliseringscampagne en € 238 miljoen door een totaalverbod op zonnebanken.


Het volledige advies nr. 9216 is te vinden op de website van de Hoge Gezondheidsraad: https://www.health.belgium.be/nl/advies-9216-UV

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
De experten:
- NL: Brigitte Boonen, GSM : 0472/85.11.55, tel.: 027434573, e-mail : bboonen@stichtingtegenkanker.be
- FR: Olivier Vanhooteghem, GSM: 0495/50.02.89, tel.: 081720585, e-mail: olivier.vanhooteghem@cmsenamur.be

 

De website van de Hoge Gezondheidsraad: www.hgr-css.be