29 nov 2013 15:17

Zorg voor chronische zieken: nieuwe oriëntatienota

Op 28 november 2013 hebben de verschillende overheden van ons land hun visie voorgesteld over de zorg voor chronische zieken op een conferentie in Brussel. Deze nieuwe oriëntatienota stelt 20 actiepunten voor die een betere aanpak van chronisch zieke patiënten toelaat. 

 

Chronische ziekten zijn verantwoordelijk voor 86% van de overlijdens in Europa en groeperen een brede waaier aan gezondheidsproblemen. Ze vragen een blijvend engagement van de gezondheidszorg en gezondheidssystemen over meerdere jaren. Ze hebben dus belangrijke consequenties op economisch vlak.

 

In oktober 2010, tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie, werd de aandacht gevestigd op deze problematiek, in het bijzonder door de organisatie van een Europese Conferentie onder voorzitterschap van Minister Onkelinx. Voor België was deze conferentie een startpunt om een nieuw beleid over chronische zieken te realiseren door het schrijven van een oriëntatienota.

 

Deze nota werd gisteren voorgesteld door de federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten. Ze is gebaseerd op aanbevelingen die werden opgesteld door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), met de inbreng van belangrijke stakeholders. Deze aanbevelingen werden nadien geconfronteerd met het werkveld (zorgverstrekkers, patiënten, verzekeringsinstellingen, experts, …) wat geleid heeft tot een aantal innovatieve actievoorstellen.

 

De oriëntatienota bestaat uit 20 concrete actiepunten ingedeeld in 6 domeinen:
- het uitwerken van een elektronisch multidisciplinair patiëntendossier
- case management en patient empowerment
- de multidisciplinaire zorg
- opleiding en onderwijs voor alle zorgverstrekkers
- de kwaliteit en evaluatie van de zorg
- operationalisatie, begeleiding en evaluatie van de acties

 

De nota stimuleert een reële kanteling van onze visie op de patiënt, de zorg en de actoren: een aanpak gericht op de behoeften van de patiënt, een proactieve en geplande zorg in een nieuw multidisciplinair model, met een centrale, actieve rol voor de patiënt.


Een 400-tal actoren zowel vanuit het werkveld als vanuit het beleid heeft de nota positief onthaald tijdens de conferentie van 28 november. In de paneldebatten hebben mevrouw Onkelinx, de heer Vandeurzen en de heer Mollers, ministers van Volksgezondheid voor de federale regering, de Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, zich geëngageerd om op de volgende Interministeriële conferentie in februari 2014 een akkoord te ondertekenen dat een kader biedt voor de uitvoering van de acties in de volgende legislatuur. De vertegenwoordigers van het Waals Gewest en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben zich hierbij aangesloten.


De oriëntatienota is beschikbaar op http://www.chroniccare.be.
 

Contactpersonen:

Isabelle van der Brempt (FR): 02 524 85 60
Saskia Van den Bogaert (NL): 02 524 85 91