31 jan 2003 16:00

Zuiverheidseisen voor additieven

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat tot doel heeft de bestaande regelgeving betreffende zuiverheidseisen voor additieven in overeenstemming te brengen met de Europese regelgeving (**) (die specifieke zuiverheidseisen voorziet voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen).

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat tot doel heeft de bestaande regelgeving betreffende zuiverheidseisen voor additieven in overeenstemming te brengen met de Europese regelgeving (**) (die specifieke zuiverheidseisen voorziet voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen).

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt overgemaakt aan de Raad van State voor advies binnen de maand. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1997 betreffende zuiverheidseisen voor additieven die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt. (**) Europese richtlijn 2002/82/EC van de Commissie van 15 oktober 2002 tot wijziging van richtlijn 96/77/EC.