20 dec 2021 00:00

1 op 4 Belgen kiest voor digitale post van de overheid

Burgers kiezen er steeds meer voor om brieven en documenten van de overheid via digitale weg te ontvangen. Dat gebeurt onder meer via de eBox die de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) van de federale overheid in 2018 gelanceerd heeft om een vlottere en veiligere communicatie tussen overheidsdiensten en burgers toe te laten. Eind 2021 telde eBox meer dan 3 miljoen actieve toestemmingen, dat komt neer op 1 op 4 Belgen die kiest voor digitale post van de overheid. 

De afgelopen weken zijn er enkele berichten in de pers verschenen over eBox. Dit persbericht zet de puntjes op de i om de correcte cijfers en informatie te verspreiden, op een moment dat in Vlaanderen de komende weken steeds meer uitnodigingen voor de herhalingsvaccinatie zullen verstuurd worden. 

eBox, say what? 

Je kan eBox het best omschrijven als jouw digitale postbus voor overheidscommunicatie. Alle communicatie van de overheidsdiensten die op eBox aangesloten zijn (je vindt de volledige lijst hier) wordt in deze postbus gecentraliseerd.  

Wat betekent dit concreet? Als je je eBox activeert, krijg je de communicatie van de aangesloten overheidsdiensten in principe enkel nog digitaal, en dus niet meer per brief. We schrijven ‘in principe’ omdat de aangesloten overheidsdiensten zelf kunnen beslissen om een overgangsperiode te voorzien waarin ze naast de digitale post ook nog brieven op papier blijven sturen. Bij de activatie krijg je een scherm te zien waarin vermeld wordt wat de impact is van het gebruik van de eBox. 

Door documenten digitaal te verzenden in plaats van op papier, verkleinen we met zijn allen de ecologische voetafdruk. Bovendien is een digitale verzending vaak sneller dan via de klassieke post, en ook veiliger. 

Hoe je de berichten in je digitale postbus leest, dat kies je zelf. Je kan gebruik maken van het My eBox portaal van de federale overheid, of je kan eBox ook koppelen via aan toepassing zoals Mijn Burgerprofiel (www.burgerprofiel.be) in Vlaanderen, Doccle, KBC Mobile, bpost bank of Trusto. Zo hoef je geen nieuwe toepassing te activeren als je reeds gebruik maakt van één van deze toepassingen, handig toch?! 

Wanneer er een nieuw bericht beschikbaar is in je eBox, kan je verwittigd worden via e-mail. Hiervoor moet je tijdens het activatieproces, of na activatie, in je persoonlijk profiel, je e-mailadres ingeven. Doe je dit niet, dan moet je op regelmatige basis zelf je eBox raadplegen om te kijken of er nieuwe berichten beschikbaar zijn.  Je e-mailadres toevoegen is dus geen verplichting, maar we raden het wel sterk aan zodat je geen berichten of documenten mist. 

Vaccinatie-uitnodigingen zorgen in Vlaanderen voor een boost in gebruikers

Het afgelopen jaar heeft de corona-pandemie in de hele samenleving gezorgd voor een versnelling van de digitalisering, en dat deed het zeker ook bij de overheid. Het verzenden van de vaccinatie-uitnodigingen deed veel burgers ervoor kiezen om zoveel mogelijk via digitale weg verwittigd te worden door hun overheid. Digitaal zijn de uitnodigingen sneller beschikbaar dan als ze via de post verstuurd worden. 

In Vlaanderen kende vooral Mijn Burgerprofiel (www.burgerprofiel.be), van Digitaal Vlaanderen, een sterke stijging in gebruikers. Mijn Burgerprofiel is intussen beschikbaar op meer dan de helft van alle Vlaamse gemeentebesturen, dat betekent dat je op de site van deze gemeenten kan aanloggen, je lopende zaken kunt opvolgen en attesten kan downloaden. Ook eBox-documenten kan je raadplegen via Mijn Burgerprofiel, hiervoor dien je je eBox eerst te koppelen. 

Komende weken zullen er voor de COVID-19 herhalingsvaccinatie in Vlaanderen opnieuw veel uitnodigingen verstuurd worden. Deze uitnodigingen worden zowel per post als digitaal bezorgd. In Mijn Burgerprofiel vindt de Vlaming het snelst zijn uitnodiging terug. Ook als de papieren brief verloren is geraakt, vind je een digitale versie steeds terug in Mijn Burgerprofiel. 

eBox, een succesverhaal! 

De coronapandemie heeft de digitale transformatie de voorbije jaren in een stroomversnelling gebracht.   

Het aantal unieke gebruikers van eBox steeg in november 2021 naar 2.275.874! Dit wil zeggen dat bijna 1 op 4 Belgen boven de 18 jaar eBox reeds geactiveerd heeft!  

Het aantal actieve toestemmingen (een actieve toestemming betekent dat een gebruiker zijn toestemming gegeven heeft aan één of meerdere aanbieders om eBox-berichten op te halen) stijgt gestaag.   

Waar eBox in november 2020 nog 1.455.257 actieve goedkeuringen telde, is dit aantal in november 2021 meer dan verdubbeld naar 3.102.226. Zoals je kan zien zijn er heel wat gebruikers die kiezen om hun berichten via meerdere dienstverleners te ontvangen.  

Niet enkel de burger koos volop voor eBox. Ook het aantal verzendende organisaties kende een boost. Naast federale en Vlaamse overheden kiezen ook steeds meer lokale overheden ervoor om hun brieven en documenten digitaal te verzenden. Elke week komen er 5 overheidsdiensten bij die aansluiten op eBox. 

Burgers ontvangen in eBox intussen officiële documenten van de overheid over premies of vergunningen, attesten, certificaten, aanslagbiljetten en verkeersboetes. 

Momenteel stellen 223 organisaties hun berichten elektronisch ter beschikking, waar dit een jaar geleden slechts 82 organisaties waren. Deze evolutie toon aan dat (lokale) overheden hun digitale dienstverlening aan burgers volop optimaliseren.  

Al deze organisaties sturen ook steeds meer berichten via eBox. In November 2021 werden er 1.567.131 berichten afgeleverd in een actieve eBox, een stijging van maar liefst 48% ten opzichte van November 2020.   

In 2020 werden er in totaal bijna 6 miljoen berichten verstuurd. Voor 2021 tellen we nu reeds meer dan 14 miljoen verzonden berichten.  

eBox, nooit vanzelf geactiveerd 

Een goedkeuring om eBox te gebruiken, vereist een manuele handeling van de betrokken persoon. Een eBox wordt dus nooit “vanzelf” geactiveerd. We willen graag de puntje op de i zetten want de voorbije weken verschenen er berichten in de media en op sociale media over het automatisch activeren van de eBox na het downloaden van een coronapas of Covid Safe Ticket. Deze berichten kloppen niet. De burger dient steeds een goedkeuring te geven om de eBox te gebruiken. Die goedkeuring geldt voor alle verzenders die in eBox afleveren. De burger kan op elk moment die goedkeuring ook intrekken, mocht hij er de voorkeur aan geven om liever terug briefwisseling op papier te ontvangen. 

Hoe kun je weten of je je eBox geactiveerd hebt of niet?  

Ga naar CSAM, de toegangspoort tot de overheid. Meld je aan met je elektronische identiteitskaart, ITSME of een andere sleutel. Klik op 'Mijn toestemmingen'. Als je eBox actief is zie je bij één of meerdere van de eBoxplatformen de volgende boodschap staan: Je gaf toestemming aan “my e-box” om volgende informatie voor jou op te halen en aan te bieden via “my e-box”. Als je via meerdere platformen toestemming gaf om de eBox te gebruiken, zul je de boodschap zien staan bij die platformen. 

eBox, what’s next? 

De FOD BOSA blijft volop inzetten op de verdere uitrol van eBox. Een groot aantal gebruikers is immers dé hefboom om nog meer (lokale) overheidsdiensten aan boord te krijgen. Via het self-service portaal kunnen organisaties trouwens makkelijk zelf de stappen ondernemen om aan te sluiten op eBox.   

Ook op technisch gebied staat er nog veel op het programma. De mogelijkheid om te antwoorden op berichten is nu al aanwezig en zal verder geoptimaliseerd worden in de loop van 2022. De continue strijd tegen phishing berichten, die notificaties vanuit My e-box of andere aanbieders van eBox imiteren, blijft hoog op de agenda staan.  

Heb je nog vragen over de eBox? Kijk dan zeker eens naar de veelgestelde vragen: FAQ | eBox (myebox.be) 

Over de FOD Beleid en Ondersteuning

De Federale Overheidsdienst (FOD) Beleid en Ondersteuning, opgericht op 1 maart 2017, staat de regering bij en ondersteunt de federale organisaties in verschillende domeinen: IT, HR, organisatiebeheersing en integriteitsbeleid, begroting, boekhouding en overheidsopdrachten. 

Over Digitaal Vlaanderen

Digitaal Vlaanderen is het digitale agentschap van de Vlaamse overheid. Met oplossingen zoals Mijn Burgerprofiel en MAGDA gegevensdeling werkt Digitaal Vlaanderen aan de digitale transformatie van Vlaamse en lokale overheden. 

Meer info

Meer informatie over Mijn Burgerprofiel: www.burgerprofiel.be 

Meer informatie over Digitaal Vlaanderen: www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/ 

Meer Informatie over de eBox: Startpagina | eBox (myebox.be)