13 mei 2016 12:15

1+1=3 in het verkeer!

Uit een onderzoek van het BIVV (Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid) blijkt dat minder dan 1% van de Belgen op de hoogte is van de strengere maatregelen voor recidivisten. Omdat meer verkeersveiligheid en minder verkeersslachtoffers enkele van zijn belangrijkste doelstellingen zijn, wil de FOD Mobiliteit en Vervoer eraan herinneren dat in het verkeer 1+1=3.

Uitbreiding wet recidive

Sinds 1 januari 2015 beschouwt de wet ‘recidive’ breder zodat ook combinaties van de zwaarste overtredingen bestraft kunnen worden. Voordien konden enkel gelijke overtredingen meegenomen worden voor de beoordeling van een recidive. Met deze nieuwe maatregelen worden chauffeurs geviseerd die ondanks een eerste veroordeling toch opnieuw een zware overtreding begaan.

 

1 jaar later minder dan 1% van de Belgen op de hoogte

In november 2015 voerde het BIVV een meting uit bij het grote publiek om na te gaan of de nieuwe recidivemaatregel bekend is bij het grote publiek. Hoewel bijna 60% aangaf dat er volgens hen iets veranderd is in de verkeerswetgeving, wist minder dan 1% van de respondenten dat het om een strengere recidiveregeling ging.

 

Precies daarom wil de FOD Mobiliteit en Vervoer er nog eens op wijzen dat 1+1=3 in het verkeer. Via bannering op sociale media en dankzij de hulp van onder andere de politie, het BIVV, en FOD Justitie is het de bedoeling om iedereen deze boodschap te laten onthouden.

 

Strengere aanpak recidivisten

De straffen voor recidivisten zijn dan ook niet min. Een bestuurder die al veroordeeld is voor bijvoorbeeld rijden onder invloed van alcohol zal bij volgende overtredingen volgende sancties opgelegd krijgen door een politierechter:

 

Nieuwe overtreding(en)

Duur van het verval tot sturen

Verplichte herstelexamens

Boete

1 nieuwe overtreding binnen 3 jaar

Minimum 3 maanden

Theoretisch & praktisch examen - psychologische & medische testen

Ja

2 nieuwe overtredingen binnen 3 jaar

Minimum 6 maanden

Theoretisch & praktisch examen - psychologische & medische testen

Ja

3 nieuwe overtredingen binnen 3 jaar

Minimum 9 maanden

Theoretisch & praktisch examen - psychologische & medische testen

Ja

 

Deze sancties worden toegepast voor:

-      Rijden onder invloed van alcohol en drugs

-      Rijden zonder geldig rijbewijs

-      Vluchtmisdrijf

-      Overdreven en onaangepaste snelheid

-      Gebruik van een radarverklikker

-      Overtredingen van 4e graad (vb. negeren van bevelen van een bevoegde agent)

 

19.510 vervallenverklaringen sinds nieuwe maatregel

Deze aanpassingen reiken nieuwe middelen aan de politiediensten en het gerecht om effectiever te kunnen optreden tegen die chauffeurs die de veiligheid van hun collega-weggebruikers in gevaar brengen. Uit cijfers van de FOD Justitie blijkt dat sinds de nieuwe recidivemaatregel van 01/01/2015, er tot nu 19.510 vervallenverklaringen werden uitgesproken door de rechtbank.

 

 

Meer informatie over de recidivemaatregel kan je terugvinden op  http://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/wetgeving_en_reglementering/recidive

 

 

Meer info:

Sven Heyndrickx – Woordvoerder

FOD Mobiliteit en Vervoer

GSM: 0473/83.64.90

E-mail: pers@mobilit.fgov.be

 

Stef Willems – Woordvoerder

BIVV

GSM: 0473/85.59.44