12 jul 2005 02:00

175 Belgische diplomatie

Ter gelegenheid van de 175e verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid en het 25-jarig bestaan van het federalisme organiseert de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het prestigieuze kader van de voormalige bibliotheek van het Egmontpaleis, een tentoonstelling die terugblikt op 175 jaar diplomatie in België, een hoofdstuk uit onze geschiedenis dat bijwijlen onvoldoende bekendheid geniet.

Ter gelegenheid van de 175e verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid en het 25-jarig bestaan van het federalisme organiseert de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het prestigieuze kader van de voormalige bibliotheek van het Egmontpaleis, een tentoonstelling die terugblikt op 175 jaar diplomatie in België, een hoofdstuk uit onze geschiedenis dat bijwijlen onvoldoende bekendheid geniet.

175 jaar Belgische diplomatie: Engagement wereldwijd Ter gelegenheid van de 175e verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid en het 25-jarig bestaan van het federalisme organiseert de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het prestigieuze kader van de voormalige bibliotheek van het Egmontpaleis, een tentoonstelling die terugblikt op 175 jaar diplomatie in België, een hoofdstuk uit onze geschiedenis dat bijwijlen onvoldoende bekendheid geniet. Een chronologisch parcours van de beginjaren van de onafhankelijke Belgische Staat tot het federalisme via het multilateralisme dat na de oorlog zijn intrede doet, belicht een aantal mijlpalen die het Belgische engagement op Europees en wereldniveau op treffende wijze illustreren. De tentoonstelling verschaft meer inzicht in de evolutie van de diplomatieke en consulaire carrière en schetst een beeld van de dagdagelijkse activiteiten bij Buitenlandse Zaken. Een ander aspect dat een bezoek aan de tentoonstelling de moeite waard maakt, is dat een inkijk wordt verschaft in de werkomgeving van de actoren van de Belgische diplomatie in Brussel en in het buitenland. Ten slotte is deze herdenking een unieke gelegenheid om de bezoeker aan de hand van een selectie archiefstukken, foto's, audiovisuele opnames, symbolen kennis te laten maken met onze diplomatie die België al 175 jaar lang in staat stelt als federale Staat, op een nog steeds doeltreffende en geëngageerde wijze een rol van betekenis te vervullen in het concert der naties. Meer informatie vindt u op www.diplomatie.be.