19 jan 2012 13:39

Ministers Reynders en Magnette ontvangen de Burundese minister van Buitenlandse Zaken

De vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en de minister van Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette hadden dinsdag 17 januari 2012 een onderhoud met de Burundese minister van Buitenlandse Zaken Laurent Kavakure, die op bezoek was in Brussel.

De ministers verheugen zich over de recente positieve evolutie van de burgerrechtelijke en politieke situatie in Burundi en over de stabilisatie van de veiligheidstoestand in het land. Zowel minister Reynders als minister Magnette gaven aan dat ze in de komende maanden naar Burundi wensen te gaan.

Minister Reynders besprak met minister Kavakure de interne politieke situatie in Burundi en verzekerde hem van de Belgische wil om het land volledig te steunen in de consolidatie van de vrede. Deze dient te gebeuren via het respect van de rechtsstaat en door het bevorderen van de dialoog tussen partijen. Minister Kavakure van zijn kant verheugde zich over de intentie van de Belgische ministers om weldra naar Burundi te gaan, en verzocht België om voor de Burundese zaak te pleiten bij de andere geldschieters. De goedkeuring van de Burundese strategie voor good governance werd door minister Reynders toegejuicht; hij pleitte voor een snelle implementatie ervan. Minister Reynders drong tenslotte aan op het belang om de onafhankelijkheid van de Commissie voor Waarheid en Verzoening te garanderen.

Burundi is één van de belangrijkste partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. België heeft bovendien het budget ontwikkelingssamenwerking voor Burundi aanzienlijk verhoogd sinds de algemene verkiezingen van 2010. Toch blijven de basisbehoeften van de Burundese bevolking nog verre van vervuld. Minister Kavakure verzekerde minister Magnette dat de Belgische steun en expertise ten zeerste erkend en gewaardeerd worden in Burundi, zeker in de sectoren van gezondheid, onderwijs en landbouw.

Minister Magnette deelde zijn ambtsgenoot zijn optimisme mee over de vrijmaking van een aanmoedigende schijf van 50 miljoen € ter aanvulling van het indicatieve programma van de ontwikkelingssamenwerking. "Volgens de Belgische analyse zijn de vier voorwaarden voor de vrijmaking van dit bijkomend bedrag goed op weg om vervuld te worden door Burundi. De volledige implementatie van de nationale strategie van good governance en de strijd tegen corruptie, recent goedgekeurd door de Burundese regering, zal het startsignaal zijn voor een dialoog tussen beide landen over het gebruik van deze bijkomende schijf", gaf minister Magnette te kennen aan zijn gesprekspartner.

De ministers hadden bovendien een oprechte discussie over de nodige versterking van de politieke, economische en sociale banden met de buurlanden van Burundi.