09 dec 2011 18:05

Verkiezingen DRC / Aankondiging van de voorlopige resultaten : Reactie van België

Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders neemt nota van de bekendmaking door de CENI van de volledige voorlopige resultaten van de presidentsverkiezingen, stembureau per stembureau - een essentiële maatregel om de transparantie en de geloofwaardigheid van het kiesproces te garanderen. Hij merkt op dat het slechts voorlopige resultaten zijn, in afwachting van de behandeling van eventuele bezwaren; verwacht wordt dat de definitieve resultaten van de presidentsverkiezingen op 17 december zullen worden bekendgemaakt. De Minister vraagt eveneens dat ook voor de wetgevende verkiezingen de verzameling van de resultaten op transparante en geordende wijze zou verlopen.

De Minister roept namens België alle politieke actoren op om elke vorm van geweld te weren. Elke betwisting dient op wettelijke en vreedzame wijze te verlopen. Hij herinnert de autoriteiten eraan dat zij in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de bevolking. De ordetroepen moeten bij gebruik van geweld in elk geval misbruik ervan vermijden.

België zal de toestand in DRC van dichtbij volgen.