27 jan 2012 13:00

Internationale Dag Herdenking slachtoffers Holocaust

Vrijdag 27 januari is de Internationale Dag voor de Herdenking voor de slachtoffers van de Holocaust; België zal binnenkort het voorzitterschap van de International Task Force for Holocaust Education, Remembrance and Research waarnemen.

Dag op dag 67 jaar geleden, werd Auschwitz-Birkenau, het helaas meest bekende vernietigingskamp van de nazi's, bevrijd. In dit en andere kampen werden meerdere miljoenen mensen systematisch mishandeld en vermoord. In totaal zes miljoen Joden, maar ook Roma en Sinti waren slachtoffers van deze genocide. Ook politieke gevangenen, homosexuelen en leden van andere groepen werden vervolgd en verloren het leven. Talloze mannen, vrouwen en kinderen hebben de gruwel van de getto's en de kampen des doods van de nazi's ondergaan, en gelukkig overleefd. Hun getuigenissen en hun verhalen moeten van generatie op generatie worden doorgegeven; ze zijn cruciaal voor een goede opvoeding over de herinnering aan de Shoah.

Vanaf maart zal ons land gedurende een jaar het Voorzitterschap van de International Task Force for Holocaust Education, Remembrance and Research waarnemen. Dit biedt dan de gelegenheid om op internationaal niveau de aandacht te vestigen op de beslissingen en het gevoerde beleid, zowel op federaal als op gefedereerd niveau, met betrekking tot de herinnering aan, en de opvoeding over de Shoah.

Op deze internationale dag voor de herdenking van de slachtoffers van de Holocaust wensen Eerste Minister Elio Di Rupo en Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders allereerst hun solidariteit te betuigen met alle slachtoffers van deze gruwel, met hun families en hun nakomelingen. De ministers herinneren er vervolgens aan dat België vastbesloten is om de inspanningen voor het bevorderen van de Mensenrechten en de strijd tegen elke vorm van racisme en antisemitisme op te voeren. Ze willen op die manier een bijdrage leveren om nieuwe genociden, een tragische erfenis van de twintigste eeuw, ten alle prijze te vermijden.