22 okt 2004 02:00

24 OKTOBER, DAG VAN DE VERENIGDE NATIES

24 OKTOBER, DAG VAN DE VERENIGDE NATIES :
BOODSCHAP VAN DE HEER MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, KAREL DE GUCHT

24 OKTOBER, DAG VAN DE VERENIGDE NATIES : BOODSCHAP VAN DE HEER MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, KAREL DE GUCHT

Brussel, 22/10/2004 24 OKTOBER, DAG VAN DE VERENIGDE NATIES : BOODSCHAP VAN DE HEER MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, KAREL DE GUCHT Op 24 oktober vieren wij de dag van de Verenigde Naties. Dit is de geschikte gelegenheid om te herhalen hoezeer België gehecht is aan een internationaal systeem dat gegrondvest is op het recht, de solidariteit en de gelijkheid. De Verenigde Naties spelen hierbij een centrale rol. Ik wil hulde brengen aan het vastberaden optreden van Secretaris-generaal Kofi Annan ter verdediging en bevordering van de principes en waarden van de Organisatie van de Verenigde Naties 2005 wordt voor ons een cruciaal jaar. Vijf jaar na de Millennium-verklaring dienen nieuwe,ambitieuze beslissingen genomen te worden om van de VN een nog effectiever en geloofwaardiger multilateraal instrument te maken Ik denk hierbij niet alleen aan de strijd tegen nieuwe bedreigingen, zoals het terrorisme of de proliferatie, maar ook aan conflictpreventie, de bevordering van de mensenrechten, het stimuleren van de duurzame ontwikkeling en, boven alles, het terugdringen van armoede en ziekten, alsook de ongelijkheden die ter zake bestaan. De Secretaris-generaal heeft onze volle steun voor de initiatieven die hij in dit opzicht genomen heeft. De toekomst van de Verenigde Naties gaat ons allen aan. Het is mijn wens dat overal zowel parlementen, burgers, niet-gouvernementele organisaties alsook de civiele maatschappij zich hierbij actief zouden aansluiten om zo de Verenigde Naties verder uit te bouwen tot de organisatie die we aan het begin van deze 21e eeuw nodig hebben.