27 nov 2006 12:27

25ste verjaardag van Artsen Zonder Vakantie

25ste verjaardag van Artsen Zonder Vakantie

25ste verjaardag van Artsen Zonder Vakantie

25ste verjaardag van Artsen Zonder Vakantie Brussel, 24 november 2006. De Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker zal op zaterdag 25 november, in het gezelschap van HM Koningin Fabiola deelnemen aan de academische zitting ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van Artsen Zonder Vakantie. Artsen Zonder Vakantie is een Belgische NGO waarvan meer dan 400 paramedische artsen en verpleegkundigen deel uitmaken ; tijdens hun vakantie werken zij gratis als vrijwilliger in de Afrikaanse ziekenhuizen. Zij voeren er chirurgische interventies uit, en geven er een intensieve praktische vorming aan hun Afrikaanse collega's, hen zodoende toelatend het hoofd te bieden aan medische problemen. Momenteel werken een vijftigtal Afrikaanse ziekenhuizen met Artsen Zonder Vakantie. In 2006 werden 130 zendingen georganiseerd en 148 zendingen zijn voorzien voor 2007, dit in gevarieerde domeinen, zoals gynaecologie, orthopedie, anesthesie, chirurgie, kinesitherapie, psychiatrie enz… Dit betekent dat wekelijks 2 equipes op zending vertrekken. De Belgische samenwerking verschaft Artsen Zonder Vakantie een groeiende steun ; in 2006 werd 530.000 euro toegekend aan Artsen Zonder Vakantie voor het uitwerken van partnerschappen met de Afrikaanse ziekenhuizen en voor het zenden van medisch personeel naar Afrika. Perscontact: Erik Silance Woordvoerder van de Minister Gsm : 0475/75 62 88 @ : erik.silance@diplobel.fed.be