02 jul 2021 15:59

27 erkende centra voor veiligere pleziervaart

Vicepremier Georges Gilkinet bezocht de Royal Yacht Club van Brussel voor de aftrap van een belangrijke hervorming voor de veiligheid van de pleziervaart. Het gaat om een hervorming die hij doorvoert met zijn collega-Vicepremier Vincent Van Quickenborne en die samen met de sector uitgewerkt werd.

BRUSSEL 2 juli 2021 - Vanaf 1 juli 2021 veranderen de regels om een vaarbrevet te krijgen. Net als voor je autorijbewijs is het voortaan nodig om te slagen voor een theoretisch en een praktisch examen om op onze waterwegen en de Noordzee te mogen varen. Na uitgebreid overleg met de sector hebben Vicepremier en minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, en Vicepremier en minister van de Noordzee, Vincent Van Quickenborne, het wettelijk kader voor veiliger wateren aangepast en versterkt. Georges Gilkinet overhandigde de Brussels Royal Yacht Club (BRYC) officieel haar erkenning als één van de 27 erkende praktijkcentra.

Iedereen die met een auto op de weg wil, moet een rijbewijs halen en daarvoor slagen voor een theorie- en een praktijkexamen. Dit geldt nu ook voor wie wil varen: vanaf 1 juli moet iedereen die een vaarbrevet wil, ook slagen voor een praktijkexamen. Naast het theorie-examen komt er nu dus een nieuw praktijkexamen in plaats van de verplichte praktijkcursus van 6 uur of 12 uur varen met een gediplomeerd persoon.

Schippers zullen zo beter voorbereid zijn en dat verhoogt de veiligheid op de Belgische binnenwateren en de drukke scheepvaartroutes van de Belgische Noordzee.

27 erkende praktijkcentra

De praktische tests vinden plaats in een van de 27 gespecialiseerde, erkende testcentra, die door de ministers zijn erkend en onder toezicht staan van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Er zijn ook duidelijke voorwaarden voor de kennis en vaardigheden voor die praktische tests, zoals bijvoorbeeld: de voorrangsregels naleven, de nodige controles uitvoeren voor en na de navigatie, en manoeuvres uitvoeren. Bovendien moeten examinatoren aan bepaalde certificerings- en ervaringseisen voldoen. Zo moeten de examinatoren minstens het vaarbevoegdheidsbewijs bezitten dat past bij het examen en over voldoende recente zeilervaring beschikken.

Deze wijziging verhoogt de veiligheid van de schippers op onze waterwegen en leidt tot een beter en professioneler beheer van de pleziervaartsector in België.

Certificaten die vóór 1 juli 2021 zijn verkregen, blijven geldig. Er zijn twee types vaarbewijzen die na 1 juli worden uitgereikt: het motorrijbewijs en het vaarbewijs. Die onderverdeling is aangegeven op het nieuwe certificaat.

Hervorming pleziervaart

Sinds september 2019 wordt de nieuwe vaarwetgeving stap voor stap ingevoerd. De hervorming is gericht op vereenvoudiging, modernisering en meer veiligheid.

Het kwam tot stand na een lange periode van overleg via het Federaal Overlegplatform Pleziervaart en een uitgebreide online-enquête in de sector. Er was ook overleg met gebruikers, dienstverleners en belanghebbenden.

"Het grootzeil zetten, de trossen losgooien, een man overboord redden... dat improviseer je niet. Iedereen kan nu in alle vrijheid varen: ik ben ervan overtuigd dat het wettelijk kader dat na een brede raadpleging van de sector werd aangepast, ongelukken voorkomt en zelfs mensenlevens redt. De 27 erkende centra zullen daar over waken. Als minister van Mobiliteit wil ik de pleziervaart ondersteunen, voor meer veiligheid en meer duurzaamheid, zodat iedereen kan genieten van echte momenten van plezier op het water. "
Georges Gilkinet
Vicepremier en minister van Mobiliteit
"Met een praktijktest kunnen we ervoor zorgen dat het water veilig is voor iedereen. Dit is goed voor de gezondheid van de waterwegen en de waterwegen in de Belgische Noordzee. Om dit vlot te laten verlopen, voorzien we 27 erkende praktijkcentra om de test te kunnen afleggen. Dit centrum zal volgens de hoogste normen worden opgezet. Dit zorgt voor een sterke markt in België."
Vincent Van Quickenborne
Vicepremier en minister voor de Noordzee
"Een constructief overleg met de sector heeft geleid tot een nieuwe, moderne aanpak van de pleziervaart. Voortaan zullen certificaten worden uitgereikt na demonstratie van praktische vaardigheden. Voor deze praktische proeven doen wij een beroep op de uitgebreide expertise van de Belgische zeilscholen en als administratie staan wij in voor kwaliteit en uniformiteit. Op die manier vergroten we samen de veiligheid op het water. "
Bart Heylbroeck
directeur-generaal a.i. van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
“Al bijna 60 jaar bereidt de vaarschool van de BRYC cursisten voor op de Belgische vaarexamens. In het begin ging het om louter theoretische cursussen, maar de opleiding werd al snel aangevuld met praktijkcursussen. Vandaag is het nieuwe praktijktestcentrum van de Brussels Sailing Academy een perfecte voortzetting van deze lange traditie met nog steeds hetzelfde doel: het opleiden van verantwoordelijke pleziervaarders. De nadruk ligt dus op grondige kennis van de onderwerpen en reglementen, de ontwikkeling van "goede zeemanschap" en navigatieveiligheid. De BRYC wil zo haar bijdrage leveren aan de verbetering van de veiligheid op het water en de plezierbeleving in de praktijk van de zeilsport. »
Michel Clouwaert
commodore van de BRYC