24 sep 2021 09:31

COVID - De federale regering verlengt en versterkt de steunmaatregelen voor internationale treinen en goederenvervoer per spoor

Op donderdag 23 september 2021 heeft de federale regering, op voorstel van Vicepremier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet, besloten tot een uitbreiding en versterking van steunmaatregelen voor internationale snelheidstreinen en het goederenvervoer per spoor, die net als andere economische sectoren sterk door de pandemie worden getroffen.

De maatregelen strekken over de periode van juli tot en met december 2021 en gaan over kostenverlaging van de infrastructuurheffing en een schrapping van bepaalde heffingen voor een totaalbedrag van 14,35 miljoen euro. Deze federale regering maakt deze middelen vrij om zo de ontwikkeling van deze milieuvriendelijke sector te garanderen en onze economie te heroriënteren naar meer duurzaamheid.

Georges Gilkinet: "We laten niemand achter. Deze inspanning van de federale regering toont dat we de door de pandemie getroffen sectoren wil helpen voor deze ‘last mile’. Er was de voorbije 2 maanden een sterke impact op de internationale hogesnelheidstreinen en het goederenvervoer per spoor. Als minister van Mobiliteit ben ik er van overtuigd dat deze sector in de post-covid-tijd een centrale rol speelt en ik wil met deze hulp nu de toekomst voorbereiden om hen opnieuw op de rails te krijgen.”

In België was er een sterke daling van het goederenvervoer per spoor, - 19% in juli 2021 ten opzichte van het gemiddelde van de voorbije jaren en dat zette verschillende operatoren enorm onder druk. Nochtans zijn die cruciale spelers voor de mobiliteit van de toekomst, vooral met het oog op de doelstelling van de regering om het volume van het goederenvervoer per spoor tegen 2030 te verdubbelen.

Het internationale vervoer voor reizigers met hogesnelheidstreinen, daalde in juli 2021 ten opzichte van het gemiddelde van de voorgaande jaren zelfs met -38%. Daarom is het net zozeer van belang de betrokken exploitanten te steunen, zowel voor onze economie als voor onze werkgelegenheid, en een milieuvriendelijker internationaal vervoer uit te bouwen, conform  het regeerakkoord.

Concreet worden de maatregelen die al in februari en maart genomen werden, verlengd en zelfs versterkt voor een totaalbedrag van 14,35 miljoen euro, d.w.z:

- Een identieke lineaire vermindering van 1,50 € trein/km van de heffing voor de internationale hogesnelheidstrein voor reizigers en voor het commerciële vrachtverkeer, en dit voor het reële verkeer dat in België wordt geëxploiteerd van 01/07/2021 tot 31/12/2021.

- Wegvallen van annulatiekosten en pad reserveringskosten van 01/07/2021 tot 31/12/2021.

De verlenging van deze steunmaatregelen is in overeenstemming met de Europese Verordening 2021/1429, die de lidstaten toestaat de COVID-staatssteun voor de spoorvervoerssectoren te verlengen tot 31 december 2021.

De trein is een toekomstgerichte oplossing voor onze economie, onze gezondheid en voor het milieu. Als we de doelstelling van de regering willen halen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen en het volume van het goederenvervoer per spoor te verdubbelen, moeten we deze sector vandaag ondersteunen. Het spoor is de ruggengraat van de mobiliteit van de toekomst. Ik zal er alles aan doen om het spoor te versterken het in deze moeilijke tijden.
Georges Gilkinet
Vicepremier en minister van Mobiliteit