04 jun 2021 12:57

Vliegtuigkaping en arrestatie van een journalist: België verbiedt Wit-Russische luchtvaartmaatschappijen in zijn luchtruim

BRUSSEL 4/06/2021 - Naar aanleiding van de Europese Raad van 24 en 25 mei legt de Europese Unie de laatste hand aan sanctiemaatregelen die de toegang tot het luchtruim van de EU-lidstaten ontzegt aan alle vliegtuigen die door een Wit-Russische luchtvaartmaatschappij worden uitgebaat. De federale regering besliste deze maatregelen uit te voeren. Op zijn voorstel kreeg Vicepremier en minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, van de Ministerraad de opdracht om een NOTAM (Note to Air Men) uit te vaardigen om deze sancties tegen Wit-Rusland uit te voeren na de luchtpiraterij waarvoor dit land verantwoordelijk is. 

Op 23 mei 2021 hebben de Wit-Russische autoriteiten een Ryanair-vlucht naar Vilnius door hun luchtruim omgeleid naar Minsk, voor de arrestatie van een politieke tegenstander, Roman Protassevich. Deze deloyale daad is door de Europese Raad tijdens een bijeenkomst op 24 en 25 mei 2021 krachtig veroordeeld.   
 
De beslissing van de staatshoofden en regeringsleiders om Wit-Rusland sancties op te leggen zal binnenkort worden uitgevoerd door een verordening en een besluit van de Raad, die in het EU Publicatieblad zullen worden bekendgemaakt. Deze maatregelen zijn bindend en rechtstreeks van toepassing in de gehele EU, onder voorbehoud van rechterlijke toetsing door het Hof van Justitie en het Hof van Luxemburg.    
 
De maatregelen bepalen dat de lidstaten een verbod moeten uitvaardigen voor alle vliegtuigen die door een Wit-Russische luchtvaartmaatschappij worden uitgebaat om op te stijgen van, te landen op of te vliegen over het grondgebied van de Europese Unie, behalve voor noodvluchten of noodlandingen. Er zijn ook vrijstellingen mogelijk voor humanitaire vluchten. Voorts heeft de Europese Raad alle in de EU gevestigde luchtvaartmaatschappijen gevraagd om niet over Wit-Rusland te vliegen.  
 
De Belgische Ministerraad heeft besloten onmiddellijk aan deze Europese verplichtingen te voldoen door, op zijn voorstel, opdracht te geven aan Vice-premier en minister van Mobiliteit, George Gilkinet, om een NOTAM (Note to Air Men) uit te vaardigen om het vliegverbod toe te passen voor alle vliegtuigen die door een Wit-Russische luchtvaartmaatschappij worden uitgebaat. 
 

Georges Gilkinet: " De sancties die Eur opa en België nemen , moeten ons herinneren aan de basis en het belang van onze democratische waarden. Deze daad van lucht piraterij is onaanvaardbaar. En dat geldt ook voor de arrestatie van een kritische politieke tegenstander. In de nabije toekomst moet al het mogelijk e ge daan worden om Roman Protassevich vrij te laten en ervoor te zorgen dat de vrijheid van meningsuiting wordt gerespecteerd: een basisprincipe waarover we geen compromissen kunnen sluiten. Zo moeten de sancties van Europa die ik voor België zal uitvoeren, begrepen worden. "