07 jul 2021 07:20

All For Zero: Georges Gilkinet geeft burgers het woord over verkeersveiligheid

"Alcohol, drugs en telefoon achter het stuur: nultolerantie", "Fietsers mogen doorrijden bij rood licht", "Geen boetes, maar werkstraffen". Voor of tegen deze aanpassingen voor uw veiligheid?

Er gebeuren dagelijks nog te veel ernstige verkeersongevallen en er is dringend nood aan een naar een veiligere (deel)mobiliteit. Daarom lanceert Vicepremier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een brede publieksraadpleging. Via een online enquête en een burgerpanel kan iedereen ideeën aanleveren voor meer verkeersveiligheid. De gedeelde ambitie: “All for zero” - een einde aan de hoge onveiligheid op de weg.

Veiligheid om van onze mobiliteit een vrijheid te maken

Verkeersveiligheid is cruciaal om je vrij te kunnen verplaatsen. In 20 jaar tijd is het aantal verkeersdoden per jaar gedaald van 1500 (in 2001) tot 640 (in 2019): een positieve ontwikkeling. Bewustmakings-campagnes, controles, sancties en opleiding hebben levens gered. Maar elk ongeluk is er een te veel.

Georges Gilkinet: "Het is de ambitie van de federale regering om de verkeersveiligheid nog verder te verbeteren. Helaas gebeuren er elke week nog te veel tragedies op onze wegen, te veel mensen verliezen het leven, te veel gezinnen worden kapotgemaakt. Onze ambitie is duidelijk: geen enkele verkeersdode. Om die “All For Zero” waar te maken, wil ik elke Belg aansporen, door een participatieve aanpak van verkeersveiligheid. En daar starten we vandaag mee!"

All For Zero: meer dan een slogan, een echte participatieve aanpak

Als minister van Mobiliteit wil Georges Gilkinet burgers, verenigingen en overheden samenbrengen rond een gemeenschappelijke doelstelling: "All For Zero”. In het najaar 2021 wordt dit alles omgezet in het eerste "Federaal Verkeersveiligheidsplan". De minister van Mobiliteit riep hierover op 22 juni dan ook de federale commissie voor verkeersveiligheid, met een dertigtal leden, bijeen:  

- Federale partners (FOD’s, VIAS, politie, openbare aanklagers, ...)

- Gewesten en lokale overheden (regionale besturen, ,VSG, UVCW,...)

- Federaties en belangengroepen (Agoria, Assuralia, FEBIAC, Touring, RYD, FBAA, ...)

- Verenigingen (verenigingen van voetgangers/fietsers/PBM, vereniging "Parents Enfants Victimes Route", enz.)

Georges Gilkinet: "We moeten onze krachten bundelen voor meer verkeersveiligheid en om levens te redden. Overheden, verenigingen, burgers: we komen verder als iedereen samenwerkt. Mijn aanpak voor meer verkeersveiligheid is dan ook: samenwerken, luisteren en overleggen. De beste oplossingen worden samen beslist, of het nu gaat om preventieve, repressieve of corrigerende maatregelen.”

Deelnemen aan de verkeersveiligheid van de toekomst: online of live

Voor meer participatie van iedereen organiseren de minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en het Vias-instituut een grote burgerraadpleging. Van 7 juli tot 30 september 2021 kunnen mensen eerst online hun stem laten horen, via een enquête, om zo bij te dragen aan een vrijere mobiliteit in de toekomst.  

In september 2021 worden er dan burgerpanels  georganiseerd om een maatschappelijk debat op gang te brengen, waarvan de conclusies de basis zullen vormen voor het eerste "Federaal Verkeersveiligheidsplan". Deze panels zullen fysiek bijeenkomen om de volgende drie thema's te bespreken

  1. Samen op weg: hoe kunnen we de openbare ruimte veilig maken en tegelijk rekening houden met ieders noden?
  2. Risicogedrag: waarom brengen we onszelf en anderen in gevaar?
  3. Recidive, sancties en controles: welke sancties zijn passend voor mensen die (herhaaldelijk) fouten maken?

Georges Gilkinet: "Ik nodig iedereen van harte uit om mee te werken aan de enquête en zich op te geven voor een van de panels. Wij hebben ieders mening nodig om dit mobiliteitsbeleid, aangepast aan de noden en de realiteit, samen vormgeven. Veiligheid op de weg is cruciaal om van uw mobiliteit een vrijheid te maken."

 

Meer info: www.all-for-zero.be