28 feb 2019 12:22

28 februari 2019: EUTHANASIE – Cijfers voor het jaar 2018

In de periode 2018 werden 2357 euthanasies geregistreerd. De overgrote meerderheid van deze documenten waren Nederlandstalig. Het ging voornamelijk om patiënten tussen de 60 en 89 jaar en iets meer vrouwelijke patiënten. Thuis was de belangrijkste plaats van uitvoering.

De voornaamste categorieën van aandoeningen die aanleiding gaven tot een euthanasieverzoek waren ofwel kwaadaardige aandoeningen (kankers) of een combinatie van verschillende ernstige en ongeneeslijke aandoeningen (polypathologie) die niet meer voor verbetering vatbaar waren en die ernstige handicaps veroorzaakten tot orgaanfalen toe. Bij de overgrote meerderheid van de patiënten werd het overlijden binnen afzienbare termijn verwacht (terminale patiënten).
In de groep patiënten waarvan het overlijden niet binnen afzienbare termijn werd verwacht
(niet-terminale patiënten), zijn de patiënten die aan polypathologie leden het sterkst vertegenwoordigd, terwijl kankerpatiënten uiterst zelden als niet-terminaal werden beschouwd.

Verzoeken om euthanasie op basis van psychische en gedragsstoornissen (psychiatrische aandoeningen) bleven uitzonderlijk (2,4 % van alle euthanasies). In al deze gevallen kon men vaststellen dat aan de wettelijke voorwaarden was voldaan (een wilsbekwame patiënt, een schriftelijk verzoek, een medisch uitzichtloze toestand, ondraaglijk aanhoudend en niet te lenigen lijden veroorzaakt door een ernstige en ongeneeslijke ziekte, een herhaald verzoek.

In 2018 werden er geen registratiedocumenten betreffende euthanasie bij oordeelsbekwame minderjarige patiënten geregistreerd.

De Commissie was van oordeel dat alle ontvangen verklaringen voldeden aan de essentiële eisen van de wet. Daarom was het niet nodig een dossier te verzenden naar de procureur des Konings voor verder onderzoek.

De cijfers

In 2018 ontving de Commissie 2357 registratiedocumenten euthanasie. Het aantal geregistreerde euthanasiegevallen bleef stabiel (een stijging van slechts 1,8 %).

Het aantal Franstalige documenten bleef toenemen (76% NL / 24% FR). 

67,1% van de patiënten was ouder dan 70 jaar en 41% was ouder dan 80 jaar. Het aantal euthanasies bij patiënten jonger dan 40 jaar bleef zeer beperkt (1,7%). Het waren vooral patiënten in de 6de, 7de, en 8ste levensdecade die euthanasie vroegen (75,8%). De grootste groep waren patiënten tussen 80 en 89 jaar (29,9%).
In 2018 werden er geen registratiedocumenten betreffende euthanasie bij oordeelsbekwame minderjarige patiënten geregistreerd.

Het aantal euthanasies die thuis werden uitgevoerd (46,8%) bleef verder toenemen, terwijl het aantal euthanasies uitgevoerd in ziekenhuizen nog afnam. (36,1%). Het aantal euthanasies in verpleeg- en verzorgingshuizen (WZC) bleef toenemen (14,3%). Dit stemt overeen met de wens van vele patiënten om thuis te mogen sterven.

In de meerderheid van de gevallen (85,4%) werd door de arts het overlijden verwacht binnen afzienbare termijn (terminale patiënt).

Bij de meerderheid van de patiënten werd zowel lichamelijk als psychisch lijden (niet te verwarren met psychiatrische aandoeningen) waargenomen (78,7%). Dit lijden was steeds het gevolg van één of meerdere ernstige en ongeneeslijke aandoeningen.

Minder dan 1% van de euthanasies werden uitgevoerd op basis van een voorafgaande wilsverklaring euthanasie en dit bij patiënten die onomkeerbaar niet meer bij bewustzijn waren.

De voornaamste categorieën die aan de basis lagen van de uitgevoerde euthanasies waren vooral nieuwvormingen/kanker (61,4%), polypathologie (18,6%) en ziekten van het zenuwstelsel
(8,3%), ziekten van het bloedsomloopstelsel (3,8%), ziekten van de luchtwegen (2,4%) en psychische en gedragsstoornissen (2,4%).

 

Perscontact 

• Wim Distelmans, prof. Palliatieve geneeskunde VUB
+32 (0)475 67 14 51
Willem.Distelmans@uzbrussel.be

• Luc Proot, chirurg
+32 (0)50 84 17 77
+32 (0)474 31 75 56
proot.luc@telenet.be