29 nov 2012 11:26

4 op 5 Belgische werknemers willen gezond kunnen lunchen

80% van de Belgen vindt het belangrijk om tijdens de lunchpauze te kunnen kiezen voor een gezonde en gevarieerde voeding. Dat blijkt uit de resultaten van het internationale FOOD-programma.. In vergelijking met andere Europeanen gaan Belgen minder uit eten tijdens de lunchpauze.

6300 werknemers en 830 restaurants in verschillende Europese landen werden voor het programma FOOD (Fighting Obesity through Offer and Demand) ondervraagd. Bij de werknemers werd gepeild naar hun lunchgewoontes en –wensen, bij de restaurants naar de haalbaarheid van een evenwichtig voedingsaanbod.

Uit de resultaten blijkt niet alleen dat 4 op 5 Belgen gezond willen kunnen lunchen maar ook dat ze de nutritionele kwaliteit van het eten in hun bord belangrijker vinden dan de hoeveelheid. Bovendien moet er volgens de werknemers meer gratis kraantjeswater worden aangeboden.

De ondervraagde restaurants denken dat het niet noodzakelijk moeilijker is om een gezonde lunch te bereiden maar dat dit wel meer tijd en geld kost. Dit zijn dus mogelijke hinderpalen.

Het FOOD-programma is een publiek-private samenwerking in zes Europese landen waaronder België. Het doel van deze samenwerking is om evenwichtige voeding te promoten en aanbod en vraag beter op elkaar af te stemmen. FOOD wil in België een netwerk van restaurants uitbouwen die speciale aandacht geven aan evenwichtige voeding. Een lijst met deelnemende restaurants vindt u op www.food-program.be.

De Belgische partners van FOOD zijn de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Edenred, CIRIHA (HELdB) en Nutri-Challenge.

Meer informatie:
www.food-program.be
www.gezondheid.belgie.be
www.edenred.be
www.ciriha.org
www.nutri-challenge.be
Contact :
Olivier Christiaens – 02/524.73.63 – Olivier.christiaens@gezondheid.belgie.be