23 nov 2005 10:58

4 voorstellen van Minister Armand De Decker aan de RAZEB

De Raad "Algemene Zaken en Externe betrekkingen" (RAZEB) verenigt in ontwikkelingsopleiding heeft vandaag, dinsdag 22 november, de verklaring aangenomen van een Europese consensus over de ontwikkeling.

De Raad "Algemene Zaken en Externe betrekkingen" (RAZEB) verenigt in ontwikkelingsopleiding heeft vandaag, dinsdag 22 november, de verklaring aangenomen van een Europese consensus over de ontwikkeling.

22 november 2005 De Raad "Algemene Zaken en Externe betrekkingen" (RAZEB) verenigt in ontwikkelingsopleiding heeft vandaag, dinsdag 22 november, de verklaring aangenomen van een Europese consensus over de ontwikkeling. De Belgische Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker verheugt zich over de aanneming van deze verklaring die de principes herhaalt van goed bestuur en de toe-eigening van de hulp door de begunstigde landen, en die de Commissie, de Raad en het Europese Parlement zal toelaten om een gemeenschappelijke visie te hebben over de ontwikkelingsbeleiden. Deze Europese consensus vormt hier een eerste van. De RAZEB heeft eveneens de besluiten aangenomen betreffende de strategie voor Afrika. Minister De Decker heeft de volgende voorstellen geformuleerd: - de oprichting, in partnerschap tussen de Afrikaanse Unie en de Europese Unie, van gemeenschappelijke militaire opleidingscentra voor het behoud en het herstel van de vrede in Afrika; - de oprichting, via de Afrikaanse Unie of NEPAD, met de steun van Europese Unie en de lidstaten, van scholen voor de administratie, het beheer en de handel in Afrika; - de oprichting van een Europees mechanisme dat snel kan reageren, dat beschikt over militaire capaciteiten en capaciteiten voor de civiele bescherming dat kan worden gemobiliseerd bij om het even welke ramp; - in naam van de Benelux, de bijeenroeping van een speciale vergadering van de Europese Ministers van Ontwikkelingssamenwerking om een antwoord te bespreken op de emigratie vooral afkomstig uit Afrika. Voor Minister De Decker en zijn Nederlandse en Luxemburgse collega's, zijn de ontwikkelingsbeleiden en de migratiekwesties nauw verbonden: enkel een duurzaam ontwikkelingsbeleid, dat jongeren toelaat een toekomst te bouwen in hun eigen land, kan een geschikt antwoord vormen op de migratiegolf naar de lidstaten van de Europese Unie. Deze voorstellen van Minister Armand De Decker zullen worden geïntegreerd in de documenten van de Europese Unie. Perscontact Erik Silance Woordvoerder van de Minister Gsm : +32 475 75 62 88 @ : erik.silance@diplobel.fed.be Alexandra Mathelot Persattaché van de Minister Gsm : +32 472 50 47 13 @ : alexandra.mathelot@diplobel.fed.b De communiqués kunnen worden geraadpleegd op de sites www.armanddedecker.be en www.dgos.be