10 dec 2007 14:04

60 Jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht wenst gebruik te maken van de Internationale dag van de Rechten van de Mens, 10 december 2007, om er op te wijzen dat we volgend jaar de zestigste verjaardag zullen vieren van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht wenst gebruik te maken van de Internationale dag van de Rechten van de Mens, 10 december 2007, om er op te wijzen dat we volgend jaar de zestigste verjaardag zullen vieren van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

60 Jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens Brussel, 10 december 2007 Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht wenst gebruik te maken van de Internationale dag van de Rechten van de Mens, 10 december 2007, om er op te wijzen dat we volgend jaar de zestigste verjaardag zullen vieren van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. "Deze Verklaring is de basis waarop het heel internationale systeem van de bescherming van de Rechten van de Mens zich geleidelijk aan heeft ontwikkeld. België zal actief deelnemen aan de verschillende manifestaties die voorzien zijn om deze verjaardag te vieren", verklaart minister De Gucht. "Door deze Verklaring in 1948 aan te nemen heeft de internationale Gemeenschap niet alleen bevestigd dat alle mensen vrij en gelijk geboren worden maar werd bovenal de universaliteit van de Rechten van de Mens bekrachtigd," aldus minister De Gucht die er aan toevoegt dat hij betreurt dat zestig jaar na datum, de principes in deze Verklaring nog altijd niet door alle staten worden nageleefd. "Ik ben er mij van bewust dat op vele plaatsen in de wereld mannen en vrouwen nog steeds strijden voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden en dit soms met gevaar van hun eigen leven" aldus de Minister. De implementering van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van alle Conventies inzake de mensenrechten aangenomen sinds 1948 is essentieel om te verzekeren dat het respect van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, zonder discriminatie, een realiteit wordt voor ons allen. Minister De Gucht herinnert dat België zijn kandidatuur heeft gesteld om verkozen te worden in de VN-Mensenrechtenraad in 2009. Wanneer België inderdaad verkozen wordt zal dit ons in staat stellen verder concreet mee te werken aan de verbetering van de mensenrechtensituatie in de wereld.