19 mrt 2004 01:00

60ste Commissie voor Mensenrechten

Brussel, 18 maart 2004

Vandaag, in Genève, nam Mevrouw Frédérique Ries, Staatssecretaris voor Europese Zaken en voor Buitenlandse Zaken, deel aan de opening van de 60e jaarlijkse zitting van de Commissie voor de Rechten van de Mens.

Brussel, 18 maart 2004 Vandaag, in Genève, nam Mevrouw Frédérique Ries, Staatssecretaris voor Europese Zaken en voor Buitenlandse Zaken, deel aan de opening van de 60e jaarlijkse zitting van de Commissie voor de Rechten van de Mens.

In haar toespraak riep Mevrouw Ries de naties op om te streven naar dialoog en te zoeken naar overeenkomst teneinde deze hoedster van een ons erfgoed, gemeenschappelijk aan alle mensen en volkeren te bevorderen en te versterken. Volgens mevrouw Ries moet de Commissie van de Rechten van de Mens zich meer inschrijven in het kader van de algemene doelstellingen van de Verenigde Naties door de preventieve dimensie van haar optreden te versterken. Enkele dagen voor de herdenking van de tragische gebeurtenissen in Rwanda 10 jaar geleden, stelt zij voor, naast de strategie van conflictpreventie, een speciale functie van preventie van genocides in te voeren. Deze preventiecultuur zou tevens de strijd tegen het terrorisme moeten insluiten, een strijd die niet kan worden beperkt tot repressie. Mevrouw Ries herhaalde het engagement van België voor de waarden van de Commissie, een engagement dat in september e.k. door de organisatie in ons land van de OVSE-Conferentie tegen racisme, discriminatie en vreemdelingenhaat opnieuw zal worden bevestigd. Zij ontmoette tevens mevrouw Carla Del Ponte, Procureur bij het Strafhof voor ex-Joegoslavië. Tekst op