20 dec 2013 10:23

6de Staatshervorming: een historische stemming !

Eerste Minister Elio Di Rupo reageert verheugd op de goedkeuring in Kamer en Senaat van alle teksten van de tweede fase van de Zesde Staatshervorming: bevoegdheidsoverdrachten, financiering en fiscale autonomie, hervorming van de Senaat en politieke vernieuwing.

Deze historische hervorming, die op 1 juli 2014 in werking zal treden, verplaatst het zwaartepunt van de Federale staat naar de Gewesten en de Gemeenschappen.

De Zesde Staatshervorming is ook een opportuniteit voor de Federale staat om zich doeltreffend op haar kerntaken te richten.

Met deze parlementaire goedkeuring kunnen de Gewesten en de Gemeenschappen zich verder voorbereiden om zelf invulling te geven aan hun nieuwe bevoegdheden; kinderbijslag, bijstand aan personen, gezondheid, werk... Ze krijgen hiermee de kans om een beleid op maat te ontwikkelen dat beantwoordt aan de noden van de Vlamingen, de Walen en de Brusselaars.

De uitvoering van de Zesde Staatshervorming betekent ook het voorbereiden van de praktische gevolgen op vlak van personeel, gebouwen, ICT, enz. Op voorstel van de Interfederale taskforce heeft de Ministerraad onlangs de modaliteiten goedgekeurd voor het sturen van een voorhoede van Federale ambtenaren. Vanaf begin 2014 zal deze voorbereiding intens voortgezet worden met de volledige medewerking van de betrokken Federale departementen.

Eerste Minister Elio Di Rupo wil de Staatssecretarissen voor Staatshervorming, de acht partijvoorzitters, de volksvertegenwoordigers, de senatoren en alle medewerkers van harte bedanken voor hun vele werk om dit wetgevend proces succesvol af te sluiten.