01 aug 2014 11:11

Vliegroutes van de luchthaven van Brussel Nationaal

Eerste Minister Elio Di Rupo neemt akte van de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel met betrekking tot de vliegroutes van de luchthaven van Brussel Nationaal.

Door dit vonnis is de Belgische staat verplicht om een oplossing te vinden betreffende de betwiste vliegroutes en dit ten laatste binnen een termijn van 3 maanden.

De Eerste Minister vraagt de Staatssecretaris voor Mobiliteit om een verslag met de verschillende mogelijke oplossingen, om de beslissing van de rechtbank na te leven.

Dat verslag zal aan de Vice-Eerste Ministers van de regering in lopende zaken en aan de formateurs worden bezorgd.