14 jul 2014 17:41

Situatie in Israël en Palestina

Geschokt door de vele slachtoffers, voor het overgrote deel burgers, roept Eerste Minister Elio Di Rupo op tot een onmiddellijke stopzetting van het geweld in Israël en Palestina. Hij vraagt alle partijen om de grootste terughoudendheid aan de dag te leggen.

De Eerste Minister is zeer bezorgd over het disproportionele gebruik van geweld. De huidige cyclus van represailles en tegenreacties verwijderen de partijen steeds verder van elk perspectief op een vreedzaam samenleven van beide bevolkingen via de erkenning van twee Staten waar de veiligheid gewaarborgd wordt.

De Eerste Minister roept de internationale gemeenschap en de Europese Unie op om alles in het werk te stellen opdat de rust zo snel mogelijk terugkeert en er verder gewerkt kan worden aan een duurzame oplossing.