22 jul 2014 13:07

De situatie in Israël en Palestina

Eerste Minister Elio Di Rupo is geschokt door de uitbarsting van geweld in het Midden-Oosten, het tragische aantal burgerlijke slachtoffers en de toenemende verslechtering van de humanitaire toestand ter plaatse.

Terwijl hij de legitieme veiligheidsnoden van Israël erkent, veroordeelt hij het volledig disproportionele gebruik van geweld door de Israëlische troepen, en onder meer de Israëlische militaire aanvallen op de wijk Shejaiyah in Gaza.

De Eerste Minister staat volledig achter de oproep van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en de strikte naleving van het internationale humanitaire recht door alle betrokken partijen.

Hij vraagt tegelijkertijd dat de internationale gemeenschap en de Europese Unie, waarvan de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag vergaderen, de druk opvoeren zodat het geweld stopt en Israëli’s en Palestijnen naar de onderhandelingstafel terugkeren voor een duurzame oplossing, op basis van twee staten die in vrede en veiligheid naast elkaar bestaan.

De internationale gemeenschap moet bovendien alles in het werk stellen om degelijke levensomstandigheden aan alle inwoners van het gebied te waarborgen, met inbegrip van de inwoners van Gaza. Samen met het garanderen van de veiligheidsnoden van Israël, impliceert dit onder meer de rechtstreekse, duurzame en onvoorwaardelijke toegang van het gebied voor humanitaire hulp, personen en goederen vanaf en naar Gaza.