13 jun 2014 14:26

Vergadering met de vakbonden van Delhaize

Naar aanleiding van de aangekondigde herstructurering bij Delhaize België hebben de Eerste Minister, de Vicepremiers en de Minister van Werk vandaag de vakbondsdelegaties van Delhaize België ontvangen.

De Federale Regering heeft de vakbondsvertegenwoordigers verzekerd dat ze zal waken over de strikte naleving van de sociale wetgeving en de rechten van de werknemers.

Er zal een taskforce worden opgericht waarin de vakbondsorganisaties, de directie van Delhaize België, de Federale Regering en de drie gewestregeringen vertegenwoordigd zullen zijn.

Deze taskforce moet nagaan op welke manier de regeringen van ons land samen met de sociale partners de betrokken werknemers het best kunnen ondersteunen. In een tweede fase kan deze taskforce uitgebreid worden om antwoorden te vinden op de structurele problemen waar de hele distributiesector mee kampt.

De leden van Federale Regering willen tot slot nogmaals hun solidariteit en steun uitspreken aan de werknemers van Delhaize en hun families.