02 jul 2007 13:00

Aanvaarding van een Voorzitterschapverklaring in de VN-veiligheidsraad over kleine en lichte wapens

Op 29 juni nam de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een Voorzitterschapverklaring aan aangaande kleine en lichte wapens.

Op 29 juni nam de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een Voorzitterschapverklaring aan aangaande kleine en lichte wapens.

Aanvaarding van een Voorzitterschapverklaring in de VN-veiligheidsraad aangaande kleine en lichte wapens Brussel, 29 juni 2007 Op 29 juni nam de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een Voorzitterschapverklaring aan aangaande kleine en lichte wapens. In deze verklaring uit de Veiligheidsraad zijn bezorgdheid over de ernstige negatieve gevolgen die de illegale wapenhandel heeft voor de internationale vrede en veiligheid. Illegale wapenhandel verlengt conflicten, escaleert het geweld en ondermijnt vredesopbouw. De Veiligheidsraad verzoekt de Secretaris-generaal om in 2008 een rapport uit te brengen met zijn analyse en aanbevelingen over dit probleem en over de naleving van het VN Actieplan van 2001 tegen de illegale wapenhandel. Deze verklaring bekrachtigt tevens het principe van een regelmatige verslaggeving door de Secretaris-generaal aan de Veiligheidsraad, waardoor dit onderwerp op de agenda van de VN-veiligheidsraad zal blijven. De Veiligheidsraad roept voorts op tot een strikte uitvoering van het VN Actieplan en van het Internationaal Instrument over het identificeren en traceren van kleine en lichte wapens en tot verhoogde inspanningen op nationaal, regionaal en internationaal niveau om de illegale wapenhandel tegen te gaan. Minister De Gucht verheugt zich dat over deze verklaring, die er mede onder Belgische impuls is gekomen, een akkoord is bereikt onder Belgisch voorzitterschap van de VN Veiligheidsraad. "België is een uitgesproken voorstander van een internationaal juridisch kader, met duidelijke criteria, voor de wapenhandel en wenst daarover snel onderhandelingen op te starten", aldus de minister.