02 apr 2009 16:08

Afghanistan: voorstel voor een verdubbeling van de humanitaire hulp

Ministers De Gucht en Michel zullen aan de Ministerraad morgen voorstellen de enveloppe voor humanitaire bijstand aan Afghanistan te verhogen met 5 miljoen per jaar.

Ministers De Gucht en Michel zullen aan de Ministerraad morgen voorstellen de enveloppe voor humanitaire bijstand aan Afghanistan te verhogen met 5 miljoen per jaar.

Afghanistan: voorstel voor een verdubbeling van de humanitaire hulp Brussel, 2 april 2009 Ministers De Gucht en Michel zullen aan de Ministerraad morgen voorstellen de enveloppe voor humanitaire bijstand aan Afghanistan te verhogen met 5 miljoen per jaar. België had zich aanvankelijk er toe verbonden projecten te financieren voor een bedrag van 6 miljoen euro in 2009 en in 2010. In september 2008 heeft Minister Michel een verhoging aangekondigd met 1 miljoen euro. Vandaag, met een verhoging van 5 miljoen per jaar, wordt de aanvankelijk voorzien bijstand aan Afghanistan verdubbeld om een bedrag van 24 miljoen te bereiken over twee jaar. De inzet is de Belgische financiering te verhogen voor onder meer de ondersteuning van de verkiezingen en in onderwijs en landelijke ontwikkelingsprojecten. Die moeten op lange termijn de levensomstandigheden van de Afghanen verbeteren en de kansen op vrede verhogen en zo bijdragen tot een veiliger wereld ook bij ons dus. Dit voorstel laat België toe een evenwichtige visie te verdedigen tussen burgerlijke en militaire actie in Afghanistan. Onze aanpak beoogt een evenwicht tussen Defensie, Diplomatie en Ontwikkeling.