28 jul 2004 02:00

Afrika blijft prioriteit voor Minister De Gucht

Afrika blijft prioriteit voor Minister De Gucht

Afrika blijft prioriteit voor Minister De Gucht

Brussel, 27 juli 2004 Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht zal het beleid van de Belgische regering inzake Centraal-Afrika verder zetten. Minister De Gucht drukt de vaste wil uit om zijn volle aandacht te blijven besteden aan het Afrikaanse continent. "Het transitieproces in de Democratische Republiek Congo (DRC) en de stabilisatie van de regio in de Grote Meren zal ook in de toekomst onze volle steun blijven genieten. België moet daartoe ook in de toekomst een voortrekkersrol spelen binnen de internationale gemeenschap; en in het kader van de Europese Unie en de Verenigde Naties in het bijzonder», aldus Minister De Gucht. De Minister heeft tevens de intentie om de vruchtbare contacten die zijn voorganger, Louis Michel, opgebouwd heeft met de belangrijkste autoriteiten in de regio te onderhouden. In dat kader heeft hij midden oktober 2004 een reis gepland naar Centraal- en Zuidelijk-Afrika.