03 feb 2009 20:00

Afrikaanse Unie - Belgische samenwerking.

Vice-premier en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht nam van 1 tot en met 2 februari deel aan de Afrikaanse top in Addis Abeba. Naast bilaterale contacten met onder meer de Ethiopische premier Meles Zenawi en zijn Congolese (zie afzonderlijk persbericht van 31.01) Angolese, Beninse en Rwandese collega's had hij ook contacten met hoge verantwoordelijken van de Afrikaanse Unie.

Vice-premier en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht nam van 1 tot en met 2 februari deel aan de Afrikaanse top in Addis Abeba. Naast bilaterale contacten met onder meer de Ethiopische premier Meles Zenawi en zijn Congolese (zie afzonderlijk persbericht van 31.01) Angolese, Beninse en Rwandese collega's had hij ook contacten met hoge verantwoordelijken van de Afrikaanse Unie.

Brussel, 3.2.2009 Afrikaanse Unie - Belgische samenwerking. Vice-premier en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht nam van 1 tot en met 2 februari deel aan de Afrikaanse top in Addis Abeba. Naast bilaterale contacten met onder meer de Ethiopische premier Meles Zenawi en zijn Congolese (zie afzonderlijk persbericht van 31.01) Angolese, Beninse en Rwandese collega's had hij ook contacten met hoge verantwoordelijken van de Afrikaanse Unie. Zowel met de Voorzitter van de Commissie van de Afrikaanse Unie, Jean Ping als met Ramtane Lamamra, Commissaris voor Vrede en Veiligheid bij de Afrikaanse Unie had de Minister gesprekken over een aantal regionale brandhaarden en de politieke en maatschappelijke problematiek in een aantal lidstaten van de Afrikaanse Unie. Karel de Gucht meent dat zijn contacten ‘aantonen dat de AU mechanismen ontwikkelt die terdege een bijdrage leveren voor vrede en veiligheid in Afrika en het verbeteren van de sociaal- economische situatie'. De Minister heeft opnieuw de Belgische steun toegezegd aan de regionale integratie in Afrika, zowel op politiek als economisch vlak. Onze Afrikaanse gesprekspartners zien overigens de Europese integratie als een belangrijke bron van inspiratie bij het uitbouwen van de Afrikaanse Unie. Ons land werkt al samen met de AU op het gebied van vrede en veiligheid (vredesoperaties en preventieve diplomatie) en is bereid concreet bij te dragen tot de verdere opbouw van de capaciteiten van de AU. Minister De Gucht heeft Voorzitter Jean Ping verzocht concrete voorstellen voor samenwerking over te maken. De samenwerking kan bijvoorbeeld domeinen bestrijken als ‘good governance', handel en industriële ontwikkeling, leefmilieu en rurale ontwikkeling.