25 feb 2021 18:25

Agenda van de elektronische ministerraad van 26 februari 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de elektronische ministerraad.

 • Wet verlenging steunmaatregelen en bijkomende steunmaatregelen (uitvoering pakket Kern 12/2)
 • Aankoop van '0-doodvolume' naalden en spuiten
 • Verhoging vergoedingsplafond voor vrijwilligers in vaccinatiecentra
 • Extra tijdelijk COVID-personeel voor RSVZ
 • Hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van de Federale Politieraad
 • Benoeming leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling
 • Wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie voor 2021
 • Omzetting van Europese richtlijnen inzake Financiën
 • Arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen buiten het grondgebied
 • Sociaal statuut der zelfstandigen: bijdrage ten laste van de vennootschappen voor 2021
 • Bijdrage voor het tot verbruik uitslaan van aardolieproducten voor APETRA
 • Toegang en verblijf van derdelanders met het oog op studies
 • Zelfstandigen: verlenging van de steunmaatregelen inzake overbruggingsrecht tot en met 30 juni 2021
 • Verlenging van de tijdelijke maatregelen met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars
 • COVID-19: verhoging van de personeelskredieten van de HVW voor 2021
 • COVID-19: verhoging van de thuiswerkvergoeding in het federaal openbaar ambt
 • Tussenkomst van Finexpo in twee aanvragen voor exportkrediet
 • Varia