02 apr 2020 17:49

Agenda van de elektronische ministerraad van 3 april 2020

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad van deze vrijdag.

 • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

 • Regie der Gebouwen: levering van gas en elektriciteit aan de federale overheidsdiensten in 2021

 • Nieuwe tarifering van de online consultatie van het Rijksregister voor overheidsinstanties

 • Hernieuwing en aanwijzing van de leden van de Federale Politieraad

 • Benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling

 • Hernieuwing van het mandaat van de gedelegeerde bestuurder van het FAVV

 • Vervanging van de oude benaming van het War Heritage Institute in de betrokken regelgeving

 • Overheidsopdrachten voor Defensie

 • Oprichting van een Nationaal Comité voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater

 • Verdere modernisering van de registratie van de huurovereenkomsten

 • Werk in de visserijsector - Tweede lezing

 • Varia