09 feb 2012 19:58

Agenda van de ministerraad van 10 februari 2012

De ministerraad kan de agenda wijzigen.

  • Budgettaire discipline: aanvragen voor vastleggingskredieten
  • Toekenning van overheidsopdrachten van de FOD Financiën
  • Verlenging van het mandaat van een lid van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen
  • Vrijgave van de eerste schijf van het federaal investeringsprogramma 2012
  • Tweede lezing van de programmawet
  • Wijziging van de bijdrage in de verzekering voor arbeidsongevallen van personen met een handicap
  • Permanent mechanisme voor het verzekeren van de financiële stabiliteit ven de eurozone

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.