09 nov 2021 16:45

Agenda van de ministerraad van 10 november 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Vervanging van een lid van het wetenschappelijk comité voor de Overheidsrekeningen
 • Overeenkomst over het gebruik van de muziek op de werkvloer binnen de federale overheid
 • FOD BOSA: overheidsopdracht betreffende de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten
 • FOD BOSA: overheidsopdracht betreffende het FAS-platform
 • Dossier van de Regie der Gebouwen
 • FOD Binnenlandse Zaken: overheidsopdracht betreffende de administratie en het beheer van het serverpark
 • FOD Justitie: overheidsopdracht voor de levering van servers, storage en SFP's
 • Wijziging van de wet over de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat
 • Wijziging van de bepalingen betreffende de aanwerving van militairen
 • Vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2022
 • Defensie: bepalingen betreffende schuldsaldoverzekeringen in geval van overlijden door de dienst
 • Omzetting van de Europese Omnibusrichtlijn in het Wetboek van economisch recht
 • Bepalingen betreffende de doelgroepvermindering voor eerste werknemers
 • Bepalingen betreffende maatwerkbedrijven
 • Bepalingen betreffende de financiering van het Asbestfonds voor het jaar 2022
 • Vaststelling van de dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg voor 2021
 • Diverse bepalingen inzake gezondheid - tweede lezing
 • Vervroegde inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg
 • Subsidies voor telecomoperatoren voor projecten die de digitale kloof verkleinen
 • Diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie en tot invoering van het parket voor de verkeersveiligheid - tweede lezing
 • Financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen
 • Verdeling van de vijfde schijf van de interdepartementale provisie Nieuw beleid 2021
 • Tussenkomst van Finexpo in twee uitvoerkredietaanvragen
 • Uitvoering 'spending reviews' binnen federale overheid
 • Varia