11 feb 2022 09:02

Agenda van de ministerraad van 11 februari 2022

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Benoeming van de leden van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten
 • Terug naar werk-beleid van de federale overheid
 • Oprichting van een aankoopcentrale voor biometrische randapparatuur
 • Reglement van de Nationale Bank van België over de prudentiële vereisten inzake vastgoedrisico’s
 • Belastingvrijstelling voor de prijzen uitgereikt door de vzw Vlaamse literatuurprijs
 • Bepalingen betreffende de derdebetalersregeling
 • Oprichting van een “Hydrogen Test Facility” via het von Karman Instituut
 • Eerste verdeling van het provisioneel krediet voor het nieuwe beleid
 • Tussenkomst van Finexpo in vier kredietaanvragen voor export
 • Instemming met Protocol nr. 16 bij het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens - tweede lezing
 • Benodigde opvangcapaciteit asiel 2022
 • Varia