13 sep 2013 10:55

Agenda van de ministerraad van 13 september 2013

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be.

 • Rapportering Optifed 2013
 • Benoeming van de secretaris-generaal van Defensie
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Overheidsopdrachten voor de FOD Financiën
 • Afdeling Bestuurszaken Raad van State grondig hervormd - tweede lezing
 • Regeling van de private en bijzondere veiligheid
 • Mobiele urgentiegroep per helikopter
 • Statuut 'persoon met chronische ziekte'
 • Financiële tegemoetkoming voor de Algemene Unie der Verpleegkundigen van België
 • Wijziging van de reglementering van de technische controle van spuittoestellen voor gewasbeschermingsmiddelen
 • Diverse bepalingen over kmo's - tweede lezing
 • Omzetting van de omnibus I-richtlijn
 • Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet
 • Vormingsopdracht van Defensie voor het International Peace Support Training Center in Kenia