13 okt 2022 18:38

Agenda van de ministerraad van 14 oktober 2022

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Toekenning van voorschotten bij overheidsopdrachten naar aanleiding van de crisis in Oekraïne
 • Overheidsopdracht voor de FOD Economie, de FOD Financiën en het Nationaal Grafisch Instituut
 • Overheidsopdracht inzake de levering van groene elektriciteit en aardgas
 • Overheidsopdracht voor de Federale Gerechtelijke Politie
 • Financiële bijdrage voor de Federale Politie naar aanleiding van de crisis in Oekraïne
 • Samenstelling van de Raad en het Selectiecomité van de leden van de Raad van het BIPT
 • Aanpassing van de wetgeving inzake de bestrijding van rundertubercolose
 • Aanpassing cumulatieregel voor de vergoeding van asbestslachtoffers
 • Reactiveringsprocedure voor maaltijd-, eco- en consumptiecheques
 • Wijzigingen aan het Gerechtelijk Wetboek
 • Hervorming en modernisatie inzake het beroep van bedrijfsjurist
 • Verdeling van de derde schijf van de interdepartementale provisie Nieuw beleid 2022
 • Globaal budget 2022 voor de verstrekking van de farmaceutische specialiteiten
 • Federale waterstofstrategie
 • Varia